Podstawowe informacje na temat budowy, zasady działania i zastosowania ciśnieniowych zbiorników.

W wielu przemysłowych instalacjach bardzo ważną rolę odgrywają ciśnieniowe zbiorniki. Jak można wywnioskować po ich nazwie, są przeznaczone do trzymania w nich substancji które się znajdują pod większym ciśnieniem niż panujące dookoła.

zbiorniki powietrza

Autor: Legi
Źródło: Legi
zbiorniki ciśnieniowe

Autor: Röben
Źródło: Röben

Tymi substancjami mogą być rozmaite ciecze i gazy, w tym też niebezpieczne. W związku z tym zbiorniki ciśnieniowe muszą być wykonane z dobrze dobranego materiału, który uwzględni chemiczne parametry przechowywanych substancji. Przeważnie jest to dobry gatunek stali, która zapewnia wystarczającą wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję. Ze względu na podwyższone ciśnienie które może panować w środku zbiorniki również powinny być w odpowiedni sposób zaprojektowane i wykonane, gdyż bezpieczeństwo w ich użytkowaniu jest kluczową rzeczą – przejdź.
pokój dziecięcy
Parametry, jakie posiadać muszą zbiorniki powietrza są dokładnie określone przez przepisy i każdy z producentów musi się do nich stosować. Ze względu na parametry wytrzymałościowe najczęściej produkuje się je w formie cylindra, z wytłoczonymi albo przyspawanymi denkami. Istotnym elementem który pracuje wraz ze zbiornikiem jest zawór pozwalający na napełnianie i opróżnianie. On również powinien spełniać surowe normy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z regulacjami każdy zbiornik będzie musiał co pewien okres czasu przechodzić badania mające potwierdzić jego wytrzymałośćprodukty wysokiej jakości.

Jest to konieczne z powodu tego, że w elementach tych po dłuższym okresie użytkowania przy podwyższonym ciśnieniu mogą zajść zmiany powodujące niebezpieczeństwo uszkodzenia.