Prezes związków mieszkalnych we Wrocławiu

U zarania lat 90-tych, kiedy to Polska stała się krajem z obowiązującym wolnym rynkiem, nastały ogromne zmiany gospodarcze. Banki, koleje, sklepy – wszystko zaczęło przechodzić na własność prywatną, kupowane przez przedsiębiorców i ich spółki.

Odmiana ta nie ominęła również sektora mieszkalnego. Kamienice, do tej pory zarządzane przez ADM, zostały nabywane przez lokatorów oraz spółki prywatne.
Pomimo takiego stanu rzeczy, wciąż nie każda kamienica, w szczególności wybudowana dziesiątki lat temu, nie jest komunalna koniecznie sprawdź. Lecz jeśli chodzi o zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Wrocław jest w ścisłej czołówce. Gdyż jak przystało na duże miasto, to tutaj właśnie chętnie biznesmeni inwestują w budynki. Jeżeli pragniesz kupić mieszkanie dla siebie z sektora wtórnego, pierw sprawdź wygląda statut prawny danej kamienicy. Bowiem w przypadku, kiedy wciąż jest ona zarządzana przez ADM, nie możesz raczej czekać na bardziej dynamiczny progres inwestycji.
pusta hala magazynowa

Autor: Alexander Synaptic
Źródło: http://www.flickr.com
Często w zabytkowych budowlach przeprowadzane są remonty elewacji, z portfela wspólnoty mieszkańców. Wówczas niezbędne będą nadzory budowlane Wrocław jako miasto wysyła wtenczas eksperta z urzędu, który będzie pilnować, aby zabytkowe ornamenty zdobiące elewację były potraktowane należycie zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi wrocław. To również dotyczy prostej wymiany okien. Nawet jeżeli wspólnota da nam zielone światło na tą czynność, okręgowy konserwator musi być o tym poinformowany. Wtedy poinstruuje on na pewno, jaka wielkość oraz rodzaj okien są dopuszczane w przypadku tego budynku.

Jeśli zamierzasz nabyć lokum we Wrocławiu i ciekawią cie jedynie starsze kamienice, dowiedz się, czy są one pod nadzorem wspólnoty a nie miasta – wówczas możesz liczyć na dogodniejsze warunki korzystania z lokalu. Jednak pamiętaj, jeśli budynek jest zabytkowy, każda korekta dotycząca jego zewnętrznej strony lub korytarza, musi być skonsultowana z konserwatorem.