Świat rozwija się bardzo prędko – nowe wynalazki pojawiają się każdego dnia i z tego powodu warto wyrabiać na nie patent

Jeśli jesteśmy autorem nowatorskiej odmiany rośliny lub wynalazku biotechnologicznego, to należy pomyśleć nad zrobieniem licencji na nasze nowe dzieło.

usługa

Autor: Quadre Design
Źródło: http://www.quadre.pl
Dzięki temu będziemy zabezpieczeni i inny hodowca nie będzie miał prawa czerpać profity z naszego wynalazku – skraść go, ani podrabiać. Prawo będzie nas bronić przed szkodliwymi oszustwami.

ochrona prawna odmian roślin wydaje się być rzeczą skomplikowaną. Już na wstępie możemy spotkać się z dwoma kategoriami ochrony: naszą rodzimą (COBORU) i wspólnotową (CPVO). Zapewni nam to możliwość monopolu na uprawianie danego gatunku (polecam przeczytać). Za utrzymanie prawa do ochrony rolnik jest zobowiązany wnosić finansowe należności. Jeśli rzecz idzie o wynalazki biotechnologiczne, rzecz również nie wydaje się banalnie prosta. To czy innowację można zatwierdzić patentem normalizuje mnóstwo przepisów naszych i wspólnotowych. Wynalazkiem biotechnologicznym jest surowiec biologiczny, który musi posiadać zastosowanie w produkcji. Do tej kwestii dołączają się sprawy etyki i na przykład, za wynalazek nie uważa się klonów ludzkich. Plantator, który nabył patent na surowiec roślinny, posiada prawo używać go w pracy rolnej w wielorazowej reprodukcji zasiewu rośliny opatentowanej.
Nastawiając się na otrzymanie patentu należy dogłębnie zapoznać się ze wszystkimi ustawami odnoszącymi się do ochrony prawnej odmian roślin. Czyta tez na temat weryfikacja znaku towarowego.

Warto w takim aspekcie poradzić się jednostek, które będą mogły nam poradzić jak przebrnąć przez wszystkie formalne szczeble nabywania patentu.