Beton komórkowy czy silikat – co wybrać?

Czy 2 tak odmienne pod względem właściwości wyroby mogą tak samo dobrze spełniać rolę materiału na ściany naszego domku? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów. Z całą pewnością w podjęciu właściwej decyzji wspomoże bliższe zapoznanie się z własnościami obydwu materiałów.
Wyroby silikatowe jak też beton komórkowy produkowane są z niemal identycznych surowców, jednakże różne techniki wytwarzania sprawiają, iż otrzymujemy materiały o całkowicie innych właściwościach.

W obu przypadkach główne składniki to wapno, piach i woda.
sklepach

Autor: Xella Polska Sp. z o.o.
beton komórkowy

Autor: Tikkurila
Źródło: Tikkurila
Obydwa materiały mają swoje wady oraz zalety, zatem o ich doborze powinny decydować najistotniejsze wymagania użytkowników. Nie bez znaczenia będzie także koszt budowy, jednak przy zestawianiu wydatków należy brać pod uwagę stan wykończenia ściany w określonej technologii oraz możliwą do uzyskania ciepłochronność. Ściany działowe z silikatów nie muszą być stawiane jako warstwowe – czytaj o ścianie działowej.

Gdy będziesz zdania, że znajdujący się w tym miejscu wpis jest wartościowy, kliknij tu, a przeczytasz więcej cegła izolacyjna analogicznych tekstów.

Fragmenty z betonu komórkowego umożliwiają natomiast postawienie ściany jednowarstwowej, której ciepłochronność będzie ściśle zależeć od grubości oraz odmiany zastosowanych bloczków. Z betonu komórkowego możemy też wznosić ściany z ociepleniem – w większości wypadków jako dwuwarstwowe – wówczas własności ciepłochronne samego betonu odgrywają mniejszą funkcję – .

Albowiem w wykonanej z silikatów ścianie dwu- bądź trójwarstwowej materiał tenże spełnia tylko funkcję konstrukcji nośnej, jego szerokość można ograniczyć do niezbędnego minimum wskazanego wymogami nośności ściany. Z zasady w mieszkaniach jednorodzinnych starczająca grubość ścian nośnych to 15-18 cm.

Czy omawiany temat Cię zainteresował? Zobacz również na pomocne wskazówki zawierające równie ważne dane, które niewątpliwie całkowicie Cię pochłoną.

Z kolei warstwa ociepleniowa nie powinna mieć grubości mniejszej aniżeli 12 cm.