W jakich okolicznościach jest konieczna wycena przedsiębiorstw, jakie są najczęściej używane metody używane do tego.

W wielu przypadkach zachodzi konieczność wyceny wartości jakiegoś przedsiębiorstwa czy firmy. Na pewno większości osób będzie się kojarzyć transakcja związana ze sprzedażą – w końcu przyszły inwestor che dokładnie wiedzieć, jak firma, którą chce zakupić będzie warta, aby nie przepłacić za nią zbyt dużo.

Ale to tylko jeden przykładowy przypadek,

przedsiębiorstwo

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com

w których potrzebne będzie podanie wartości firmy. Taka informacja może być na przykład przydatna przy postępowaniu upadłościowym czy układowym, podczas łączenia czy dzielenia firm lub sprawach podatkowych. Również banki niekiedy wymagają takiego dokumentu, jeśli biznesmen będzie się chciał starać o jakiś większy kredyt, to jednak powinien coś takiego donieść. (wycena przedsiębiorstw wrocław) W praktyce proces wyceniania wartości przedsiębiorstw może być przeprowadzony różnymi metodami, dużo będzie zależało od tego, do czego tego typu wycena miałaby służyć. Wycenie w pierwszej kolejności będą podlegać składniki majątkowe, czyli nieruchomości (Szukasz przestronnego lokum? Zobacz mieszkania budowane przez dewelopera archicomu) i wyposażenie, lecz również papiery wartościowe oraz wartości niematerialne i prawne, to znaczy wszelakie znaki handlowe oraz patenty.Wycena przedsiębiorstw wykonywana być może różnymi sposobami, zobacz: Izabela Machate. Jedną z częściej używanych będzie wycena majątkowa. W niej jako bazę należy wziąć sumę

wycena majątku

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com

majątkowych składników i od tego będzie się obejmować wszelakie zobowiązania. Machate

Metoda ta będzie stosunkowo prosta i łatwa do wykonania, lecz nie w każdym przypadku będzie się sprawdzać przy firmach, których wartość w dużej części opiera się o składniki niebilansowe, na przykład technologie czy markę. W takiej sytuacji dużo praktyczniejsza może być metoda porównawcza, w której całkowitą wartość spółek będzie się wyceniać w oparciu o analogiczne firmy działające na rynku, przy uwzględnieniu określonych składników. Metoda ta jest dość szybka, jednak dokładność jej zależeć będzie od tego, jaką się weźmie grupę do porównań. Ostatnią ze stosowanych metod jest metoda dochodowa, z kolei w niej bierze się pod uwagę bieżące przepływy pieniężne i w oparciu o prognozy finansowe na najbliższe kilka lat ustala się ostateczną wartość firmy.