Najważniejsze techniki przystosowywania gruntów

Często mamy okazję zaobserwować wiele maszyn i robót budowlanych na placach dużych inwestycji, już podczas rozpoczęcia budowy. Są to wielkie, skomplikowane konstrukcje mechaniczne, którym zwykle nie możemy przyglądnąć się z bliska.

grunt, prace, budowa

Autor: Dave Pape
Źródło: http://www.flickr.com
Pewnie nie ma osoby, która chociaż raz nie zastanowiłaby się nad przeznaczeniem takiej maszyny widząc ją na miejscu budowlanym. Tymczasem, w zależności od przeznaczenia, maszyny spełniają bardzo ważną funkcję w miejscu, w którym się znajdują. Skoncentrujemy się teraz na podstawowym zabiegu, a mianowicie na przygotowaniu podłoża pod budowę. Wzmocnienie gruntu jest podstawowym mechanizmem wstępnego stadium budowania budynku mieszkalnego (Spoiwex), wielkich obiektów jak np. galerii handlowych, stadionów, hali targowych czy okalających nas ze wszystkich stron dróg asfaltowych, lub dojazdowych.

Wzmocnienie gruntu ma na celu przyrządzenie podkładu budowy poprzez zmaksymalizowanie jego nośności, zminimalizowanie ściśliwości, poprawa wytrzymałości, zmniejszenie porowatości. Takie działania mają na celu możliwie największe wykluczenie wodoprzepuszczalności, wzrost oporu, zmniejszenie parcia oraz usprawnienie stabilizacji gruntu. Istnieje wiele metod wzmacniania gruntów. Zaliczają się do nich między innymi: zagęszczanie gruntów, stabilizacja gruntów, konsolidacja gruntu, zbrojenie gruntów, stosowanie zastrzyków, zamrażanie i spiekanie gruntów itp. Jednym z najłatwiejszych i najtańszych technik jest zagęszczanie gruntów. Odbywa się to poprzez ubijanie gruntu maszynami o różnych konstrukcjach walca i pod określonym naporem. Skutkuje to tym, że grunt – (stabilizacja gruntów) jest mocniejszy nawet do 50cm głębokości podłoża .

prace budowlane

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Kolejnym bardzo istotnym sposobem jest stabilizacja gruntów. Odbywa się ona po wykonaniu odpowiedniej mieszanki spojonej hydraulicznie przy sprzyjającej wilgotności. Taka mieszanka pozwala na uzyskanie ustalonych parametrów wytrzymałościowych podłoża. Do ustabilizowania stosowane są takie materiały jak: cement, wapno – wkg.pl/produkty-wapiennicze/nasza-oferta/produkty/wapno-nawozowe/ – lub popioły lotne. Dostępne są również gotowe spoiwa takie jak np. Siliment, Teramix, Lipidur, Tefra.

Zdobywanie wiedzy na temat technologii wzmacniania podłoża jest bardzo ważną sprawą, jeśli planujemy budowę domu czy jedynie wzmocnienie drogi dojazdowej do garażu . Właściwie utwardzone podłoże gwarantuje stabilność i trwałość postawionych na nim konstrukcji.