Zadania szefa budowy

Kierownik budowy to osoba wspierającą inwestora, w szczególności w kwestii prowadzenia budowy zgodnie z wymogami i prawem budowlanym. Kierownik budowy z Wrocławia ponosi całą odpowiedzialność za realizację prac i wypadki jakie potrafią powstać w trakcie budowy domu. Przepisy budowlane szczegółowo orzeka kluczowe funkcje kierownika budowy. Kierownik budowy dozoruje budowę budynku i jest za to odpowiedzialny.

Budowa

Autor: lelebella
Źródło: http://www.flickr.com
Musi zorganizować i wieść budowę – sprawdź na propozycję firmy wykonującej przeglądy budowlane – więcej w taki sposób, ażeby była bezpieczna i stosowna z przepisami bhp. Do funkcji kierownika budowy należy prowadzenie dokumantacji. zarejestrowanie budowy i wykonywanie rejestracji do dziennika budowy, również wypełnianie napisanych tam pouczeń. Potwierdza on także poszczególne fazy prac. Dodatkowo, powinien zagwarantować geodezyjne wytyczenie obiektu, a także należycie zabezpieczyć plac budowy. Winien zadbać o tablicę informacyjną i ogłoszenie z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa i zabezpieczenia zdrowia.

Funkcję szefa budowy ma prawo sprawować jedynie osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi. Najprawidłowiej jest, gdy budowa domu od początku do mety kieruje ta sama osoba.

Należy też mieć na uwadze, że kierownik budowy z Wrocławia – olszewscy – kierownik budowy – nie jest zmuszony do reprezentowania interesów inwestora w kontaktach z realizatorem, zwłaszcza kiedy jest zatrudniony przez tego ostatniego. W takiej sytuacji o jakość prac musi zadbać sam inwestor, bądź jego ambasador na budowie, czyli inspektor nadzoru inwestorskiego.

Kierownik jest zmuszony do wypełnienia wszelakiej dokumentacji po zakończeniu budowy. Jest to równoznaczne z deklaracją, iż dom został zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami, także przekazuje się do zamieszkania.

Z tego względu winien brać udział w odbiorach pojedynczych kolejności prac, także zapewnić eliminację prawdopodobnych niedokładności, mankamentów. Inwestor nie może sam zgłosić budynku do odbioru, musi dołożyć do niego deklarację kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych. Kierownik budowy z Wrocławia ze względu na wagę funkcji, musi być osobą obowiązkową i odpowiedzialną.