Praca inżyniera kontraktu jest istotna i kluczowa dla zatwierdzenia budowy

W Polsce, dzięki funduszom unijnym powstało dotychczas wiele ciekawych inwestycji budowlanych. Przedsięwzięcia tego rodzaju przeważnie są projektowane zarówno z uwzględnieniem krajowego prawa budowlanego, jak i zważywszy na prawo unijne, które w wielu przypadkach jest znacznie bardziej restrykcyjne. Dlatego niezwykle istotna jest nieustanna kontrola i nadzór nad utworzeniem tego rodzaju nieruchomości, na każdym etapie. Tym zajmuje się inżynier kontraktu.

plac budowy

Autor: booledozer
Źródło: http://www.flickr.com

Inwestor, który płaci określone pieniądze na utworzenie wytrzymałego i funkcjonalnego budynku musi być pewny, że będzie spełniał on obowiązujące normy – nie tylko bezpieczeństwa, stąd wymagane są badania wytrzymałościowe. Istnienie tego typu stanowiska jak inżynier kontraktu jest w tym wypadku niezbędne. Osoba czy też raczej grupa osób, które odpowiadają za nadzór inwestorski we Wrocławiu nad budową, mają za zadanie ustalić czy jest ona wykonywana należycie i zgodnie z prawem oraz obowiązującymi normami. Obecność tego rodzaju instytucji w trakcie i po zakończeniu budowy jest gwarancją, że inwestycja będzie wykończona zgodnie z obowiązującym kontraktem i obowiązującymi procedurami, w tym także unijnymi. Jest to niezbędne zwłaszcza wtedy, gdy inwestycja jest finansowana z wykorzystaniem środków unijnych, które muszą być odpowiednio i rzetelnie wyliczone.

Czym zajmują się osoby, które wchodzą w ramy tego typu zespołu? Oczywiście podstawą jest nadzór techniczny nad realizowanymi robotami budowlanymi i jakością ich wykonania. W grę wchodzą także badania wytrzymałościowe, które wskazują na zależności pomiędzy wykorzystanymi materiałami konstrukcyjnymi, a oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wpływających na ich obciążenie, czy odkształcenie.

Robotnik

Autor: David McSpadden
Źródło: http://www.flickr.com

Wspomniany nadzór związany jest również ze sprawowaniem kontroli nad stosowaniem norm unijnych oraz prawa budowlanego na wszystkich etapach powstawania nieruchomości. Rola inżyniera kontraktu jest zatem bardzo ważna i kluczowa w przypadku zatwierdzenia budowy.
W skład grupy zajmującej się powyższymi zadaniami wchodzą zarazem inspektorzy, jak i specjaliści w swojej dziedzinie, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w obszarze kontroli robót budowlanych. Zadbanie o ich obecność w czasie trwania budowy każdej nieruchomości jest zatem priorytetem i coraz częściej standardem podczas wykonywania prac o takim zasięgu.