Miałeś nieszczęśliwy wypadek? Domagaj się swoich praw, bo jest duża okazja, że otrzymasz właściwą rekompensatę

Na nasze nieszczęście nikt jeszcze nie wymyślił lekarstwa na pecha. Skutki takich wydarzeń jesteśmy w stanie jednak nieco złagodzić poprzez uzyskanie odszkodowania powypadkowego.
W społeczeństwie jest dominujący stereotyp, mówiący że jego dochodzenie to po prostu walka z wiatrakami. Tymczasem warto wiedzieć, iż przepisy stoją w tej sprawie po stronie poszkodowanego zapewniając mu szerokie możliwości walczenia o swoje prawa.

Podstawy prawne takich odszkodowań znajdują się w Kodeksie Cywilnym. Istnieje parę rodzajów roszczeń, których jesteśmy w stanie dochodzić w sytuacji wystąpienia uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Czy masz chęć poznać ten temat od innej strony? Nic prostszego – po prostu kliknij ten odsyłacz, gdyż więcej zobaczysz tu (https://www.rcc-nova.pl/produkty/uklady-sterowania-i-wizualizacji/).

Czym jest odszkodowanie jednorazowe? Jest ono zdefiniowane w artykule 444§ 1 Kodeksu Cywilnego i polega ono na pokryciu różnych kosztów, jakie wystąpiły w konsekwencji wypadku. Znaczy to, że poszkodowany może zażądać zwrotu kosztów leczenia z góry lub po zakończeniu procesu leczenia – na podstawie oryginalnych faktur lub rachunków.

odszkodowanie

Autor: superscheeli
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawca szkody powinien pokryć różne straty sprowokowane wypadkiem oraz rekompensować poszkodowanemu utracone korzyści majątkowe. Warto pamiętać jednakże, że wspomniane zalety powinny być odpowiednio udokumentowane dzięki zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego – deklaracja podatkowa, umowy o pracę, kontrakty, itp. Do zgłoszenia roszczenia konieczna jest ponadto udokumentowana częściowa niezdolność do pracy oraz zmniejszona wysokość dochodu, będąca skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Powinniśmy w tym miejscu zaznaczyć, że odszkodowanie (zerknij na ciekawy artykuł dotyczącą: odszkodowanie z oc sprawcy) po wypadku z tytułu utraconego dochodu ma tak naprawdę charakter wyrównawczy i nie powinien stanowić podstawy utrzymania bytowego osoby poszkodowanej.
Kodeks Cywilny w artykule 445 określa ewentualność roszczeń w sytuacji zaistnienia szkody osobowej. Chodzi tu przede wszystkim o uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia osób, które pozostały poszkodowane m.in w sytuacji wypadków komunikacyjnych. Roszczenia te występują w postaci zadośćuczynienia, które są jednorazowe świadczenie odszkodowawcze. Jednocześnie miejmy na uwadze, iż nie zawsze prawo występuje przeciwko nam. Jak udowadnia powyższy przykład czasami da się wygrać taką batalię, również w innym zakresie, jak na przykład w sytuacji zaniżania świadczenia OC czy podobnych. Warto to wiedzieć i nie nastawiać się od razu źle. Jeśli podejdziemy do tego racjonalnie i spokojnie to jesteśmy w stanie liczyć na pozytywne zakończenie całej sprawy.

Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , , ,