Jak działają samoczynne systemy oddymiające i gdzie się je wykorzystuje?

Samoczynne systemy oddymiające posiadają ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa nie tylko mienia, ale zwłaszcza znajdujących się w domach ludzi. Systemy te są stosowane np.

części

Autor: Tytan Professional
Źródło: Tytan Professional

w garażach i przez wzgląd na ich sposób funkcjonowania można je podzielić na 3 typy.
fundamenty

Autor: Bruk-Bet®
Źródło: Bruk-Bet®
Pierwszym z nich jest przewodowa wentylacja (polecamy również kratki wentylacyjne łazienkowe) oddymiająca, która gwarantuje niwelowanie czadu ze zgromadzonej pod stropem warstwy. Zapewnia także zachowanie powierzchni nie zawierającej dymu. W tego typu przestrzeni ewentualna jest już ewakuacja czy też wykonywanie przedsięwzięć gaśniczych czy ratowniczych. Taka wentylacja (wentylacja dolny śląsk – http://www.purevent.pl/) pożarowa mogłaby zawierać też systemy oczyszczające otoczenie z czadu. Dzięki takiemu rozwiązaniu dym zmieszany jest z powietrzem kompensacyjnym, co zmniejsza jego temperaturę oraz ilość toksycznych produktów spalania czy też stężenie czadu. Trzecim typem funkcjonowania samoczynnych systemów oddymiających są systemy badania roznoszenia się czadu i ciepła. Jego obowiązkiem jest zachowanie dymu w wytyczonym miejscu. Powinno być ono usytuowane pomiędzy obszarem likwidacji dymu, a źródłem ognia.
Ze względu na typ wspomnianych wytycznych ITB 493/2015 w garażach zamkniętych, stosowane są układy wentylacji przewodowej (są one systemami wentylacji oddymiającej) i układy wentylacji strumieniowej. Pracują one zazwyczaj jako systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu oraz ciepła. Oba takie rodzaje urządzeń mogą znaleźć wykorzystanie jako układy do oddymiania, jednak praktyka wskazuje, że zazwyczaj są one używane do wentylacji strumieniowej.

Wentylacja pożarowa jest wykorzystywana np. do gwarantowania utrzymywania dymu na pożądanej wysokości ponad drogi ewakuacyjnej. Cel ten jest otrzymywany poprzez usunięcie produktów spalania wprost z tzw. zbiornika dymu.