Czy urządzenia do pomiaru zużycia wody pomagają obniżyć rachunki za zużycie wody?

Instalacja wodomierzy jest bez wątpienia bardzo dobrą lokatą kapitału. Każda osoba, która myśli poważnie o oszczędzaniu, musi ją wziąć pod uwagę. Obecnie także ryczałtowcy instalują sobie wodomierze. Wiąże się to z tym, że ryczałtowiec płaci nie tylko za zużytą przez siebie wodę, lecz także za wodę która przeciekła do gruntu z nieszczelnych rur.

wodomierz

Źródło: flickr.com
Dlatego osoby używające wodomierzy oszczędzają, ponieważ uiszczają opłaty rzeczywiście za zużytą wodę, a nie za przecieki. Wodomierze są, jak sama nazwa wskazuje, narzędziami mającymi zastosowanie do ustalenia ilości zużytej wody. Nierzadko pomagają one także w ustaleniu stawki za ścieki. Niewątpliwie wtedy, kiedy dom jest podłączony do kanalizacji. Zwyczajowo jest przyjęte, że liczebność ścieków jest równa ilości zużytej wody. Wobec tego wodomierz pełni także rolę przy ustalaniu wielkości opłaty za ścieki. Cenę za jeden metr sześcienny ustala rada gminy lub miasta. Natomiast powinnością wodociągów jest określenie, ile wody w przeciągu miesiąca wykorzysta jedna osoba. Z reguły wynosi ona około od pięciu do siedmiu metrów sześciennych. Niewątpliwie jest to związane z częstotliwością wykorzystywania wody. Niektórzy wykorzystują ją jedynie do podlewania trawnika czy mycia auta.

wodomierz

Autor: FreeMind
Źródło: FreeMind
Inni tylko w celu zadbania o higienę osobistą. Ma to wpływ na ilość zużytej wody. Nabywając urządzenie do pomiaru wody musimy zwrócić uwagę na parę zasadniczych zagadnień. Na samym początku wymagane jest dowiedzenie się w pobliskim zakładzie wodociągowym, czy wodociągi stosują jednolite urządzenia pomiarowe. Nie można wykluczyć takiej sytuacji, że dane przedsiębiorstwo będzie korzystało tylko z konkretnego modelu. W takim wypadku należy się przystosować do wymagań dostawcy wody. Jeśli kupna dokonuje się osobiście, to należy pamiętać o tym, że zadanie jego montażu należy zlecić fachowcowi. Nie każdy ma do tego konieczne uprawnienia. Domki jednorodzinne przeważnie są zaopatrywane w wodomierze wirnikowe – skrzydełkowe. Wodomierze – (sprawdź wodomierze jednostrumieniowe) jednostrumieniowe instalowane są w przypadku, gdy woda jest doprowadzana jednym strumieniem – dodatkowe informacje na stronie . Jeśli woda dochodzi do wodomierza wieloma strumieniami, to trzeba zamontować wodomierze wielostrumieniowe. Inne wodomierze – (sprawdź wodomierze wielostrumieniowe) stosuje się do rejestracji wody zimnej, a inne do ciepłej.