Czym są surowce mineralne? Do jakich rzeczy są wykorzystywane? Czym są kruszywa?

W kopalniach na terenie naszego kraju wydobywa się bardzo różne surowce, jakie znajdują wiele zastosowań. Na jakie z nich warto zwrócić uwagę?
Surowce mineralne to różnego rodzaju kopaliny, jakie mają zastosowanie w gospodarce.

Można wyróżnić energetyczne, które pełnią kluczową rolę w pozyskiwaniu energii. Są to przykładowo węgiel brunatny czy gaz ziemny.

Materiał analizujący tego rodzaju problematykę jest bardzo wnikliwy, ale dobrze byłoby zbadać to pod innym kątem. My zalecamy to omówienie.

Metale z kolei to kolejna grupa tego typu surowców, z których najbardziej znane to miedź, cynk czy ołów. Jest również grupa niemetali jest to miedzy innymi siarka albo sól kamienna. Pozyskuje się także surowce ceramiczne, takie jak iły czy kaolin jak również surowce budowlane. Do ostatniej grupy zaliczamy na przykład żwiry czy gliny. Takie surowce mineralne mają swoje zastosowanie miedzy innymi w energetyce, w metalurgii w budowlance jak również wykorzystywane są w jubilerstwie. Pełnią one jak widać bardzo ważną role oraz są szalenie przydatnymi surowcami wykorzystywanymi na szeroka skalę – tutaj.

inwestycja

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com
surowce mineralne

Autor: Andrew Nash
Źródło: http://www.flickr.com
Z kolei kruszywa są materiałem organicznym oraz mineralnym. Z reguły używane są one do budowy dróg. Kruszywa naturalne dzielą się na mniejsze fragmenty za sprawą erozji w takim wypadku są one żwirowe, lub też ma miejsce rozdrobnienie mechaniczne takich skał i wtedy mówimy, iż są to kruszywa łamane. Natomiast jest też grupa kruszyw zwanych sztucznymi uzyskane są na przykład w wyniku termicznej modyfikacji – .

W budownictwie używamy na przykład granitów, bazaltów, wapieni.

Znajdujące się w tym miejscu informacje są dla Ciebie zbyt skąpe? Jeśli tak, to wejdź tu (http://www.wierconestudnie.pl/studnie-wiercone-wroclaw/), na której znajdziesz zbliżone zagadnienia.

Na pewno każdego dnia dostrzegamy wiele razy ślady tego typu materiałów na każdym kroku.