Stworzenie transformatora i wybór materiałów

Główne materiały, z których złożony jest transformator to materiał rdzenia, stal, aluminium i surowce izolacyjne. Jakość owych materiałów ma fundamentalny wpływ na ubytki mocy, odporność na przeładowania, temperaturę transformatora jak też czas bezusterkowej pracy.

karnisz

Autor: Black Red White
Źródło: Black Red White
Rdzeń transformatora jest na ogół wykonany z żelaza czy ferrytu.

Kliknij tutaj i zobacz polecane informacje (https://www.aleklima.pl/klimatyzatory/klimatyzatory-hyundai), które też mówią o analizowanej kwestii. Przeczytasz tam informacje, które niewątpliwie powiększą Twoją wiedzę w tej sprawie.

W dużych transformatorach rdzeń żelazny jest wykonany z niezwykle cienkich (0,3 mm), laminowanych blach, odizolowanych od siebie elektrycznie materiałem izolacyjnym jaki jest odporny na temperatury około 800°C. W niewielkich transformatorach stosuje się co więcej rdzenie plecione, proszkowe. Istnieje seria typów stosowanych blach transformatorowych o różnorodnych parametrach. Jeśli idzie o transformatory, blacha lepszej jakości jest droższa, stąd wymaganą jakość szacuje się szczegółowo na podstawie częstości pracy, strat w żelazie, grubości itp.

W największym stopniu newralgiczną a także narażoną na wszelkie defekty częścią transformatora jest izolacja. Separację lokuje się pomiędzy pojedynczymi kłębkami uzwojenia jak też między uzwojeniem a rdzeniem transformatora. Izolacja jest wykonana z tworzyw organicznych, takich jak tektura, bawełna itd., jakie z czasem kruszeją a także ulegają mechanicznej mineralizacji. Na przebieg starzenia oddziałuje napięcie, temperatura, wilgotność jak też pozostałe parametry środowiska pracy.

Gdy przekonasz się, że przydatne okazałyby się podobne treści na opisywany temat, to kliknij tutaj oraz przeczytaj ponadto pozostałe wiadomości (http://probudiament.pl/).

W ofercie producentów elektryki znajdują się też rozmaitego typu rozgałęźniki – poznaj tutaj.

Ażeby transformator generował w toku funkcjonowania należycie mały poziom hałasu a także aby zwiększyć jego izolacyjność (a tym samym okres bezusterkowej pracy), transformator może zostać zaimpregnowany żywicą.