Metody zagęszczania podłoża gruntowego w budownictwie – sprawdź, jak wykonuje się takie prace

Nowo konstruowane szlaki komunikacyjne coraz to częściej natrafiają na skomplikowane warunki gruntowe. Wymusza to zastosowanie przeróżnych technologii wzmacniania podłoża nasypów a także fundamentów obiektów . Pośród wielu najnowocześniejszych i zawiłych sposobów wzmacniania podłoża istnieją proste sposoby stosowane od wieków a wręcz takie, które nie nastręczają ponadprogramowych nakładów.

Wymiana gruntu. W największym stopniu oczywistą metodą rozwiązania problemu słabego gruntu jest jego wymiana na surowiec wskazany do posadowienia fundamentu obiektu. Odpowiednia będzie w wypadku słabszych gruntów organicznych (gytie), miękkoplastycznych gruntów spoistych bądź występujących składowisk odpadów i dalszych nieprzydatnych do posadowienia surowców. W przypadku komplikacji z pełną wymianą gruntu wymieniane są wyłącznie przypowierzchniowe powłoki słabego gruntu.

grunt

Autor: Dave Pape
Źródło: http://www.flickr.com

Prostym sposobem na zagęszczenie gruntu jest jego konsolidacja. Polega ona na obciążeniu podłoża nadkładem nasypu w wyniku czego z porów gruntu odciskana zostaje ciecz. Towarzyszy temu zmniejszenie objętości porów podłoża i wypływające z tego osiadanie nasypu. Jest to zabieg długotrwały, a czas konsolidacji może być liczony nawet w latach (zależy to od przepuszczalności podłoża jak też drogi filtracji). Szczególnie długi będzie w gytii. Ze względu na wytrzymałość gruntu może zaistnieć nieodzowność budowy nasypu etapowo. Następne warstwy obciążenia będą dokładane w miarę zaawansowań konsolidacji i wzrostu odporności podłoża. Sporo istniejących aktualnie oraz eksploatowanych nasypów konstruowanych było w taki sposób. Czytaj dalej .

Musimy także pamiętać, iż zagęszczanie gruntu (czytaj dalej) tą metodą wywołuje zredukowanie objętości porów podłoża i konieczność wykonania nasypu o większej objętości. Wypływają stąd niespodziewane deficyty w bilansie mas ziemi.

Podoba Ci się nasz artykuł? Przejdź więc do następnego wątku i sprawdź jakie ekstra źródło stało się naszą inspiracją. Fajnej lektury!

Kwestia ta występuje także w nasypach o podłożu w których wzmacnianie gruntu realizowane było innymi sposobami. Przez wzgląd na konieczny relatywnie długi czas to metoda aktualnie rzadko wykorzystywana. Proces konsolidacji i stabilizacji osiadań można przyspieszyć używając tzw. przeciążenie.

Jeżeli szukasz interesujących informacji na opisywany temat, odwiedź czujniki temperatury pt100 nas, a zapewne odnajdziesz interesujące fakty.

Polega to na czasowym przyłożeniu na konstruowanym nasypie dużego obciążenia. Najłatwiej przyłożyć takie obciążenie przy pomocy ponadplanowej warstwy gruntu. W szczególnych wypadkach obciążenie takie może być wywierane za pomocą kotew gruntowych albo zbiorników z wodą.