Dlaczego warto przestrzegać norm budowlanych? Co zmieni się w przepisach prawa budowlanego? Jakiego typu to będzie nowelizacja?

Normy budowlane służą zachowaniu wszystkich najważniejszych praktyk budowlanych, wpływają jednocześnie na bezpieczeństwo. Powinniśmy ich przestrzegać w każdym momencie. Jeśli nie będziemy o tym pamiętać albo będziemy je świadomie łamać, to można się liczyć z konsekwencjami na tle prawnym, a także zdrowotnymi.

Coś wykonywane niezbyt zgodnie z normami może zakończyć się katastrofą budowlaną. To więc bardzo ważne, by mieć w pamięć przestrzeganie norm budowlanych. Podobnie jest z prawem budowlanym, które bezwzględnie trzeba przestrzegać. A czy wiesz, że od 2015 roku nastąpiła nowelizacja prawa budowlanego? Jakie

Budowa domu

Autor: Freddy

wprowadzono zmiany? Zacznijmy od tego, iż bardzo oczekiwana zmiana to zrezygnowanie z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego. Zamiana ta odnosi się do budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, co oznacza, że nie narusza granicy sąsiadów. Znaczy to, iż zamiast dotychczasowego pozwolenia musimy tylko zgłosić budowę z projektem budowlanym, a także dołączyć dokumenty wymagane w trybie pozwolenia na budowę dla tegoż budynku.

Chciałbyś przejrzeć inne zajmujące posty? Zachęcamy zatem na stronę twórcy. Tam czekają na Ciebie sprawdzone treści.

Inna zmiana to możliwe wydanie pozwolenia na budowę, gdy inwestor stwierdzi, że jest to dla niego bardziej korzystne. Jest to sytuacja, kiedy inwestor jest jedną ze stron postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia – ehsbiznespartner.pl/pozwolenia-decyzje/ – na budowę. Przy pomocy tej operacji inwestor jest w stanie zdobyć co najmniej czternaście dni. Więcej też będzie obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia, nie jak dotychczas pozwolenia na użytkowanie. W katalogu tego typu obiektów będą więc warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjki samochodowe czy obiekty magazynowe. Nastąpi likwidacja obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Aktualnie jest tak, iż inwestor posiada 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych ma obowiązek zgłosić ten fakt nadzorowi budowlanemu. Większość budujących dom nie preferowała tego obowiązku, więc zdecydowano o jego zlikwidowaniu. Będzie także mniej formalności które odnoszą się do projektu. Zostanie to ograniczone wręcz do minimum. Nowelizacja spowoduje zniesienie obowiązku załączania oświadczeń o pewności dostaw energii, wody, gazu czy ciepła, a również odbioru ścieków. To wszystko sprawi, iż będzie łatwiej wybudować dom. Nie będzie tak dużo przepisów, które faktycznie bardziej przeszkadzały niż coś regulowały. To zmiana dobra dla wszystkich.