Rozmaite pomiary w produkcji przemysłowej i codzienności

W codzienności całkiem często pojawia się obowiązek dokonywania różnorodnych pomiarów. Są one także niezwykle potrzebne w różnych gałęziach przemysłu. Często bywa tak, że od poprawności i skrupulatności dokonanego pomiaru uzależnione jest bardzo dużo, przykładowo zdrowie i życie innych osób.

Plac budowy

Autor: Edsel Little
Źródło: http://www.flickr.com
Tak jest przykładowo w przypadku ludzi projektujących i budujących budynki. Ich praca jest bardzo odpowiedzialna z tego względu, że pomyłka w pomiarze doprowadza niekiedy do niezwykle groźnych konsekwencji, z katastrofą budowlaną na czele. Mierzyć można niezwykle zróżnicowane wartości. W życiu codziennym przykładowo niezwykle rozpowszechnione są pomiary (pure vent) temperatury, których wyniki prezentowane są na przykład w telewizji. W tej samej prognozie widzowie spotykają się także z pomiarami ciśnienia i mocy wiatru. Pomiary pozwalają w tym przypadku na dokonanie oceny panującej pogody i na przykład wybranie ubioru na dany dzień. Znacznie poważniejszymi pomiarami są przykładowo pomiary tensometryczne , które wykorzystywane są między innymi w przemyśle.

Odpowiednie narzędzia pomiarowe

W dawniejszych czasach do obliczania długości i odległości używano ludzkiego ciała, przykładowo

Budowa mostu

Autor: Khairil Yusof
Źródło: http://www.flickr.com

długość określonego przedmiotu określano w łokciach. Dopiero w późniejszym czasie opracowano pozostałe jednostki, a pomiary zaczęto wykonywać za pomocą konkretnych narzędzi. Do dzisiaj narzędzia takie stały się tak powszechne, że używają ich nawet uczniowie w szkole, należą do nich przykładowo linijki i ekierki wykorzystywane przez dzieci na lekcjach matematyki do liczenia długości linii.

Pomiary przeprowadzane w budownictwie
Gałęzią, w której nieraz zachodzi obowiązek dokonywania rozmaitych pomiarów, jest budownictwo. Jak już zostało wspomniane, w tym względzie istnieje duża odpowiedzialność pracowników względem ewentualnych użytkowników powstającej budowli. Specjaliści w tej kwestii mają więc obowiązek stosowania niezwykle dokładnych urządzeń do wykonywania pomiarów, tak by lotrzymane wyniki nie były obarczone błędem. Wykonywane są między innymi pomiary drgań które także są bardzo ważne w kwestii bezpieczeństwa. Do tego także wykorzystuje się wyspecjalizowaną aparaturę.