Jak duże znaczenie mają dokładne inspekcje ogólnego stanu budowli.

Prawo budowlane wymaga, aby każdy z budynków poza budownictwem jednorodzinnym był cyklicznie sprawdzany. Ze względu na bezpieczeństwo ma to duże znaczenie, bo odpowiednio wcześnie wykryte usterki szybko jest zreperować, zapobiegając jednocześnie ich powiększaniu. Niektóre z takich usterek, na przykład rozszczelnienie przewodów gazowych mogłyby nawet doprowadzić do poważnych uszkodzeń całego budynku, więc wymagania te są całkowicie zrozumiałe.

Prawo narzuca również na zarządzających nieruchomością prowadzenie książki obiektu budowlanego. Znajdować się w niej muszą kompletne informacje o wynikach inspekcji stanu budynku a także wszystkich napraw, jakie były wykonywane podczas użytkowania obiektu. Jeżeli chodzi o kontrole, to muszą być one wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty, nie można wyznaczyć do tego przypadkowego pracownika firmy. Po każdej inspekcji trzeba sporządzić protokół, w jakim dokładnie należy opisać wszystkie znalezione i wykryte wady i rzeczy które będą wymagać poprawy.

Budynki techniczne i ich serwis

Autor: Bradley Gordon
Źródło: http://www.flickr.com

Zobacz również: http://www.zst.waw.pl/pl/serwis-techniczny

Jak więc widać, obsługa obiektów technicznych powinna w pierwszej kolejności się opierać na solidnym i precyzyjnym skontrolowaniu stanu technicznego budowli. Należy sprawdzić zewnętrzne elewacje, stan schodów, balustradach oraz dachów, a także skontrolować, czy wszystkie media są w dobrym stanie. Bardzo ważne powinno być dokładne przeglądnięcie przyłączy gazowych, należy w tym celu użyć specjalnych czujników wykrywających wszelakie nieszczelności. Jeśli znalezione usterki są groźne dla mieszkających tam ludzi lub grożą poważniejszymi problemami z budynkiem, to trzeba je w szybkim tempie usunąć, inne zaś powinny być uwzględnione w kolejnych planach prac remontowych. Autor: Zst

istotną rolę dla ogólnego stanu technicznego obiektu będzie także mieć konserwacja techniczna budynku. Dzięki niej wiele poważnych, a co za tym idzie kosztownych usterek można bez problemów unikać, gdyż zwyczajnie do wielu z nich nie powinno się dopuścić. Dzięki temu nie tylko ogranicza się wydatki na nieplanowane remonty, lecz także w dużym stopniu powiększa się poziom bezpieczeństwa w danym obiekcie.