Kotły wodne jako naczynia ciśnieniowe, których funkcją jest wytwarzanie ciepła

Upowszechnianie ciepła z uwzględnieniem aspektów energooszczędności i niskiej emisji substancji szkodliwych, a również duże bezpieczeństwo eksploatacji i ciągła dostępność instalacji stanowią znaczące przesłanki w budynkach mieszkalnych.

Kocioł jest składem elementów z których najistotniejszą rolę odgrywa przeponowy wymiennik ciepła, oraz przedział palenia. Spalanie paliwa jest w stanie odbywać się w różnego typu paleniskach, a ciepło przesyłane jest do wody. Kotły – najniższa cena na kotły przemysłowe – wodne to naczynia ciśnieniowe, których funkcją jest generowanie pary wodnej o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego. Para owa jest wykorzystywana na zewnątrz kotła jako czynnik przygotowawczy w turbinach parowych, także dla celów grzewczych w wielu procesach technologicznych i w gospodarce komunalnej. Kocioł jest ciągle zasilany wodą zasilającą, opałem i powietrzem. Ciepło (tylko tutaj – zobacz) niezbędne do wytwarzania pary wytwarza się wskutek spalarnia paliwa w palenisku. Gorące gazy spalinowe wznoszą ciepło z paleniska i biegną na długości przestrzeni ogrzewalnej kotła, jakiej oddają ciepło, grzejąc wodę w kotle i wywołując jej parowanie. Wyrobem kluczowym kotła jest para wodna o wyznaczonych parametrach, zaś produktami pobocznymi, jakie trzeba usunąć są spaliny, popiół i szlaka.
pompa ciepła

Autor: Peter Stevens
Źródło: http://www.flickr.com
W skład współczesnego sprzętu kotłowego wchodzi parownik. Skonstruowany jest z jednego, czy też paru cylindrycznych naczyń stalowych, albo z rozkładu rur. W parowniku produkuje się para mokra, nasycona o sporym stopniu suchości.

Palenisko, którego funkcją jest możliwie zupełne spalanie doprowadzonego opału z udziałem powietrza równocześnie doprowadzanego do paleniska. Konstrukcja paleniska jest zależna od gatunku opału i od konstrukcji kotła.