Na czym polega praca rzeczoznawcy majątkowego|Na czym opiera się praca rzeczoznawcy majątkowego? Jak układa się ścieżka do tego zawodu?

Zawód rzeczoznawcy majątkowego został prawnie zdefiniowany w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zawód, który podlega prawnej ochronie.

Rzeczoznawca majątkowy, czasem określany jako rzeczoznawca nieruchomości, by wykonywać swój zawód musi uzyskać uprawnienia, które pozostają w związku z szacowaniem nieruchomości.

nieruchomości na sprzedaż

Autor: Bill Wilson
Źródło: http://www.flickr.com

Zdobycie ich jest związane z pozytywnym zdaniem egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Osoby, które chcą zdawać egzamin muszą mieć skończone studia wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości (z wyjątkiem osób, które są absolwentami studiów, których program w określonym jest zbieżny z programem tych studiów podyplomowych). Wymagane jest odbycie praktyki zawodowej. Musi ona trwać minimum pół roku. Egzamin etap ustany oraz pisemny|części pisemnej oraz ustnej. Pierwszy z wymienionych polega na odpowiedzi na 90 pytań oraz rozwiązaniu zadania otwartego. Zaliczenie tej fazy procesu kwalifikacyjnego daje możliwość wzięcia udziału w w części. Po zdaniu egzaminu dana osoba zostaje wpisana do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, który jest prowadzony przez ministra infrastruktury i od tego momentu ma prawo do wykonywania zawodu.

Rzeczoznawca nieruchomości zajmuje się głównie określaniem wartości nieruchomości.nie http://www.tawol.com.pl/pl/dennice/

budowa nieruchomości

Autor: Jocelyn Kinghorn
Źródło: http://www.flickr.com

Zobacz więcej: polecana oferta rzeczoznawcy nieruchomości. Jego czynnościami obejmowane są także maszyny i urządzenia pozostające w trwałym związku z lokalem. Ekspert szacuje także inne prawa do nieruchomości oraz szacuje wartość szkód bądź nakładów związanych z daną nieruchomością. Do zadań rzeczoznawcy majątkowego należy przede wszystkim nakreślenie, jaka jest wartość rynkowa lokalu, ile wynosi wartość odtworzeniowa nieruchomości oraz przedłożenie oferty bankowo-hipotecznej wartości lokalu. Zawód rzeczoznawcy majątkowego nie jest bardzo rozpowszechniony, a osoby, które wykonują tę pracę cieszą się uznaniem. Zazwyczaj swoją działalność zawodową wiążą z kancelariami rzeczoznawców majątkowych lub rozpoczynają własną działalność, a także pracują w bankach czy różnych instytucjach finansowych.