W jaki sposób możemy zużyć deszczówkę?

Nad wykorzystaniem deszczówki do podlewania warto zastanowić się na działkach, na których jest bezodpływowy zasobnik na bytowe ścieki, zbyteczny, od momentu kiedy ulicą przebiega kanalizacja.
Ów zasobnik (po przemyciu i odkażeniu) można przystosować do gromadzenia deszczówki, gdyż nie opłaci się go wyjmować z gruntu.

rozsączanie
Rozsączanie czy też przechowywanie wody deszczowej będzie korzystne z następujących przyczyn: dzięki spożytkowaniu wody deszczowej możesz ograniczyć koszty poboru wody z wodociągu; nie ma potrzeby uiszczania należności za odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji. Rozsączanie klikaj wody naśladuje obieg naturalny wody w naturze: woda deszczowa z czasem przenika w głąb gruntu. Przyrządy do rozsączania wody można instalować zarówno w miejscach porośniętych roślinnością, jak też pod dróżkami bądź podjazdami. Odpowiednie do tego będą jednak tylko grunty przepuszczalne i słabo przepuszczalne z niskim poziomem wód gruntowych. W spoistych gruntach z wysokim poziomem gruntowych wód musimy zaplanować odpływ wody przykładowo do kanalizacji – zobacz by porównać deszczowej lub wykorzystać tak zwany zbiornik retencyjny.
wiertarki

Autor: KRESS
Tańszym, choć mniej profesjonalnym rozwiązaniem będzie użycie w miejsce retencyjnego zbiornika plastykowej beczki częściowo wypełnionej żwirkiem. Beczkę umieszcza się w gruncie do góry dnem po czym doprowadza do niej rurkę kanalizacyjną.

Do gromadzenia wody deszczowej odprowadzanej drenażem czy system odwodnienia służą hermetyczne bezodpływowe zbiorniki zakopane w ziemi wykonane z tworzyw sztucznych. Zasobniki z betonu mogą być całkowicie prefabrykowane lub montowane na miejscu wbudowania z kręgów betonowych.