Metody diagnozy zachowania elementów konstrukcyjnych

Każde ciało pod wpływem działających na nie ciężarów ulega odkształceniu. Jeżeli obciążenia osiągną odpowiednio znaczące wartości potrafią spowodować, że surowiec ulega zniszczeniu, albo zbytniemu, nieodwracalnemu odkształceniu.

W rezultacie traci on swe własności użytkowe, co pociąga za sobą znaczne straty ekonomiczne, a w wyjątkowych sytuacjach jest w stanie stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia jego eksploatatorów. Obowiązkiem testów wytrzymałościowych jest opracowanie metod oceny zachowania elementów konstrukcyjnych.
Badania wytrzymałościowe metali i stopów wykonuje się używając wiele różnych metod. Wypływa to z potrzeby ustalenia wielkości cechujących postępowanie surowca oddawanego przeróżnym rodzajom obciążenia, jest to elastyczność, ściskanie, zginanie, skręcanie, lub ścinanie, a również poniektórym ich połączeniom.

Emocjonuje Cię opisywana kwestia? Jeżeli tak, to zapraszamy do lektury (http://www.rozminowanie.pl/kontakt/) pokrewnego wpisu – on też jest warty uwagi.

Różne okoliczności pracy surowców konstrukcyjnych dyktują ponadto niezbędność prowadzenia badań przy obciążeniach cyklicznych, używania rozmaitych szybkości obciążenia dla uwzględnienia działania temperatury otoczenia.

panele podłogowe

Autor: Classen-Pol
Prócz badań mechanicznych znaczne rozpowszechnienie znalazły również próby technologiczne, wykazujące w jakim stopniu przydaje się dany surowiec do wskazanego procesu technologicznego.
badania wytrzymałościowe

Autor: jolien_vallins
Źródło: http://www.flickr.com/photos/jolienvallins/3530969861/
Procedura analizy stanu odkształceń i naprężeń składnika konstrukcyjnego nastręcza prawidłowego przedstawienia zarówno cech mechanicznych surowca jak i układu fragmentu.

W celu scharakteryzowania cech technologicznych metali i ich stopów zadowala na ogół zdefiniowanie trzech istotnych cech, skrawalność, ścieralność, lejność, niekiedy także spawalność i kowalność.