Rozbiórka domku – kiedy wymaga zezwolenia, a kiedy nie

Większość niedużych domów – poniżej ośmiu metrów – możemy rozebrać bez nieodzowności otrzymania pozwolenia na rozbiórkę, wtenczas starcza wyłącznie zgłoszenie faktu przeprowadzenia robót.
Jednak w poniektórych wypadkach przymuszeni będziemy uzyskać pozwolenie.

wyburzenia wrocław

Autor: Arek Olek
Źródło: http://www.flickr.com
Dom w amarantusach

Autor: Biuro Projektów ARCHON+
Źródło: Biuro Projektów ARCHON+
Kiedy można zacząć prace rozbiórkowe? W których przypadkach powinniśmy postarać się o pozwolenie, a w jakich wystarczy zgłoszenie informujące należyte organy o chęci demontażu? Rozbiórki obiektu bez uzyskania wcześniejszego pozwolenia możesz dokonać w wypadku domków, które nie są wpisane do rejestru antyków a także nie są objęte osłoną konserwatorską oraz dodatkowo ich wielkość nie przewyższa ośmiu metrów a także odległość od granicy działki do budynku jest nie mniejsza aniżeli połowa wysokości domku.

Jeśli bez spodziewanych rezultatów poszukujesz równie ekscytującego serwisu, to zalecamy ten link (https://belbazaar.pl/12-meble-do-jadalni) – przekonasz się, on też jest bogaty w takiego typu treści.

Demontaż bez zezwolenia będzie możliwy również w przypadku tych obiektów, co do których nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – pod warunkiem, iż nie są one wpisane do rejestru antyków ani objęte ochroną konserwatorską. Ażeby dokonać demontażu takich budynków trzeba wpierw zgłosić chęć rozbiórki odpowiednim organom. Zgłoszenie to musi zawierać informację o zakresie jak też sposobie planowanych prac. Czasem zdarza się, że organy mogą nałożyć na właściciela obowiązek otrzymania pozwolenia na wyburzenia Wrocław nawet w przypadku obiektów, które spełniają wszelakie wyżej przedstawione warunki.

Rozbiórka budynku – kiedy nieodzowne jest zezwolenie? Zezwolenie na rozbiórkę należy otrzymać wówczas, gdy budynek ma ponad ośmiu metrów, stoi w odległości mniejszej niż jedna druga swej wielkości od granicy parceli, jest wpisany na listę antyków lub podlega ochronie konserwatorskiej.

W pozostałych wypadkach nieodzowność uzyskania pozwolenia na wyburzenia Śląsk może pojawić się jedynie wtenczas, kiedy demontaż domów może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych bądź kiedy demontaż wymaga zachowania warunków, od których może być uzależnione przeprowadzenie prac.